Jake Sully
Jake Sully 06:36 25/06/2015
em chay setup nó ra tieng Nga xog chịu luôn cái phần cuối nó ghi ????? xog rồi ko cài nữa
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời