Đỗ Hữu Hiếu
Đỗ Hữu Hiếu 07:47 22/06/2015
Ad ơi. em cài game. xong vô chơi bình thường nhưng mà tới cái khúc lên xe sau khi bắn nhau với lũ cảnh sát ở nhiệm vụ đầu tiên thì nó hiện ra cái bảng dưới đây và tắt game ạ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game