Hoàng Phúc
Hoàng Phúc 07:20 10/01/2015
Lỗi not responding khi chạy game,cứ thế mãi vẫn không vào
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game