blackangel2512
blackangel2512 11:44 15/12/2014
sao mình nhấp vào là báo has stopped working zậy,mà mình cài physX ko đc, cứ báo là "the specified account already exists"
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi