Hidden Expedition: Neptune's Gift Collector's Edition

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Eipix (111 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Recent earthquakes have revealed ancient treasure in the city of Pompeii, and you’ve been invited to join in the search! Your excitement over the excavation of a lifetime quickly takes a dark turn when a dangerous foe begins tracking your every move and the past comes back to threaten the present! Can you delve into history and stop a powerful artifact from destroying the world as you know it? Find out in this thrilling Hidden-Object Puzzle adventure!

  • Help the legendary Roman emissary, Agrippina, save the republic! Find the Golden Treasure stolen by Commander Cornelius. Prevent Cornelius from using Neptune's stolen power over the seas. Stop him from terrorizing the seas with a legendary sea monster and its young.
  • Replay your favorite HOPs and mini-games - and earn achievements along the way!
  • Search for tons of ocean-themed signs, museum artifact souvenirs, and morphing items! Then check them out in the Souvenir Storage Room and graphic display!
  • Don’t miss the exclusive wallpapers, screensavers, music, concept art, and more! Save your favorites!
  • Keep your investigation on track with the strategy guide!

Cấu hình tối thiểu

OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: 2.0 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 837 MB


Sắp xếp:

Thu Tâm Lê
10:04 27/04/2019
Thanks

Sắp xếp:
Sắp xếp:


Sắp xếp:

Gửi thắc mắc mới

Quan trọng:
Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Bình luận game mới

Katie Trang

ư tiếc ghê , hôm qua đang sướng

Rabbit Burn - 09:30 27/05/2019


Nhật Nguyên

Đồ họa, hiệu ứng ánh sáng các kiểu rất tốt. Hệ thống combat khá đa dạng và bắn giết đã tay, có điều ...

RAGE 2 - 07:01 27/05/2019

Daniel Nelson

xem hộ mình máy mình chạy nổi k v

Battlefield 1 - 04:41 27/05/2019

Cũ hơn
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!