Grim Tales: The Nomad Collector's Edition

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Elephant Games (100 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Your sister Luisa once again needs your investigative help to solve a bizarre series of robberies plaguing her museum and others around the city. No one has seen the suspects come and they’ve left few clues behind. Use your powers to travel to the past and uncover the culprits. But be careful, you’ll also uncover a shocking revelation about the Gray family in this heartwarming hidden-object puzzle adventure game!

  • Would you change the past if you could, to make your friends’ lives happier? As Jared you have a chance to find out!
  • Earn Achievements, collect Morphing Objects, and assemble hidden puzzle pieces to create downloadable screensavers!
  • Download unique, original artwork and soundtracks!
  • Replay HOPs and Mini-Games, and gain access to the Secret Room for more challenging gameplay and quests!
  • Let the helpful Strategy Guide keep you on the right track!

Cấu hình tối thiểu

OS: 10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8
CPU: 1.6 GHz (INTEL ONLY)
RAM: 1024 MB
Hard Drive: 902 MB


Sắp xếp:

Thu Tâm Lê
08:47 30/03/2019
Thanks <3

Sắp xếp:
Sắp xếp:


Sắp xếp:

Gửi thắc mắc mới

Quan trọng:
Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Bình luận game mới

renka

gameplay phần này tệ hơn phần đầu rất nhiều thất vọng vkl

Rebel Galaxy Outlaw - 06:15 18/08/2019

Hoàng Anh

@Kisdz: click link "lag" trong bình luận của bạn để biết tại sao

Dynasty Warriors 9 - 05:32 18/08/2019


Kisdz

Cho mình hỏi máy mình tati xong vào game bị giật lag kinh khủng

Dynasty Warriors 9 - 05:21 18/08/2019

Cũ hơn
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!