Endless Fables: Shadow Within Collector's Edition

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Sunward Games (12 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

As a child, one of your friends was abducted by a mysterious figure, but no one believed you. Now, you’ve returned home to help your friend Agatha solve the case once and for all. Navigate your way through nightmarish puzzles and clever monsters all within the scenic Mittenwald countryside. Can you solve the mystery of the Sandman and save your friend? Find out in this exhilarating hidden-object puzzle adventure game!

  • Learn more about the origins of the Nightmare Realm in the bonus game!
  • Earn elite achievements for exceptional playing!
  • Gather hidden puzzle piece collectibles in every scene.
  • Enjoy exclusive wallpapers and more!
  • Never get lost with the strategy guide!

Cấu hình tối thiểu

OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: 2.5 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 2912 MB


Sắp xếp:

Thu Tâm Lê
07:48 15/04/2019
Thanks

Sắp xếp:
Sắp xếp:


Sắp xếp:

Gửi thắc mắc mới

Quan trọng:
Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!