Yu-Gi-Oh! GX Tag Force

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX Tag Force

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Konami (34 game)
Năm phát hành:
2006
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, known in Japan as Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX Tag Force is a video game based on the Yu-Gi-Oh! GX anime series. It is the Yu-Gi-Oh! series' debut on the Playstation Portable system and the first game in the Tag Force series.

The player enrolls at Duel Academy as a transfer student. The main focus of the game is a Tag Force tournament that will take place on the island. The player must find a partner to compete in the tournament alongside, while the TCG. The game includes characters from the anime, as well as characters exclusive to the video games. Three promotional cards come packed with the game - "Phantom Beast Cross-Wing", "Phantom Beast Thunder-Pegasus" and "Phantom Beast Wild-Horn".

System Requirements

CPU Core 2 Duo
RAM 2GB
VGA HD4000
HDD 2GB
Windows XP / 7

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!