Windows 7 Ultimate SP1 - 64 bit

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Microsoft (11 game)
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Windows 7 Ultimate contains the same features as Windows 7 Enterprise, but unlike the Enterprise edition, it was available to home users on an individual license basis. Windows 7 Home Premium and Windows 7 Professional users are able to upgrade to Windows 7 Ultimate for a fee using Windows Anytime Upgrade if they wish to do so. Unlike Windows Vista Ultimate, the Windows 7 Ultimate edition does not include the Windows Ultimate Extras feature or any exclusive features as Microsoft had stated.

System Requirements

Processor: 1 GHz
Memory: (RAM) 2GB
HDD: 20 GB


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!