Under: Depths of Fear

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Globiss Interactive (1 game)
Nhà phát hành:
Gamera Game (16 game) Rogue Games, Inc. (1 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Can anything be worse than the living hell you’ve endured in the trenches? You thought it was all over, although now things are only getting worse than you’ve ever imagined. Where are you? When did it end? Is it over? The only thing you can do now is try and save your own miserable life like you did before.

System Requirements

OS: Windows 7
Processor: Intel Core i3
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GTX 660, R9 270
DirectX: Version 11
Storage: 2 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!