Tomato Way 3

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Vladislav Castillo Gonzalez (1 game)
Nhà phát hành:
Vladislav Castillo Gonzalez (1 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

An eternal slasher & shooter game. Ugly enemies, awesome bosses and tons of dark humor.
You can slice your enemies with a fork, splatter them with a machine gun or simply mash 'em up with a flashlight.
The plot of Tomato Way 3 takes place between the events of Tomato Way 1 and 2.
Knowing the story of the other two parts is unnecessary yet recommendable.
It's a grandiose end to the game series about a tomato hungry for some meat.

System Requirements

Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 7
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 955 Pr 3.20 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 720
DirectX: Version 11
Storage: 3 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!