Tom Clancy's Splinter Cell

Điệp vụ ngầm

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Ubisoft (77 game)
Nhà phát hành:
Ubisoft (89 game)
Năm phát hành:
2003
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Tom Clancy's Splinter Cell is an action-adventure stealth game, developed by Ubisoft Montreal and built on the Unreal Engine 2. It is the firstSplinter Cell game in the series. Endorsed (but not created) by author Tom Clancy, it follows the activities of NSA Black Ops agent Sam Fisher. The character of Sam Fisher is voiced by actor Michael Ironside. His boss, Irving Lambert, is voiced by actor Don Jordan.

System Requirements

Windows 98/ME/2000/XP/7
MINIMUM
Pentium III 800MHz Processor
256MB RAM
32MB DirectX compatible Video Card
1.5GB Hard Disk Space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!