Titans of Space PLUS

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
DrashVR LLC (1 game)
Nhà phát hành:
DrashVR LLC (1 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Just how big is big? Discover the answer as you tour through this holographic miniature Solar System, then venture beyond to visit some of the largest known stars.. Enjoy curated photos and facts along the way, at your own pace. Great care has been taken to ensure a comfortable and thrilling experience.

System Requirements

OS: Windows 7 64-bit or newer
Processor: Intel i5-4590 equivalent or greater
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 equivalent or greater
DirectX: Version 11
Storage: 2100 MB available space
Additional Notes: Best experienced in Virtual Reality.


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!