TinyCrack

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
TeamTinyCrack (1 game)
Nhà phát hành:
TeamTinyCrack (1 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

The development of civilization accelerated with the discovery of Astra metal, but the light emitted from the mysterious ruins led mankind to the destruction.The Human Alliance succeeded in sealing the ruins, and the world seemed to slowly become stabilized. But...

System Requirements

OS: window 7+
Processor: Intel i3+
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Intel HD4000 or better
Storage: 2 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!