Tiny Token Empires


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.
  • Expand your power throughout the ancient world with Tiny Tokens Empire™, an engaging experience with a comical twist.Rise to power in this unique Match 3, RPG, and civilization building endeavor.
  • Take one of five nations to the top in a comical universe.
  • Use 10 different heroes to command units across a world map.
  • Equip your army with over 40 special items and develop new establishments.
  • Meet dozens of oddball characters and add them to your army

System Requirements

OS : Windows XP/ Vista/ 7
CPU: 2 Ghz Pentium 4 or equivalent
RAM: 512 MB
Graphics: 256 MB VGA
DirectX 9.0

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!