THE RHYTHM OF FIGHTERS

The following 5 NEOGEO original tracks will be offered to the owners of the paid version of “THE RHYTHM OF FIGHTERS” *These limited tracks will be added to devices with a save data of the paid version of “ROF” above 1.30 ver. Please note that these limited tracks won’t be installed to the game in the case you uninstall the paid version of “ROF” to install its free-to-play version. 

Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!
Sắp xếp:
Chưa có ai bình luận cho game này. Hãy trở thành người đầu tiên bình luận! Lưu ý rằng những bình luận vô nghĩa kiểu như "Bóc tem"... sẽ bị xóa.
Sắp xếp:
loading...