The Matrix: Path of Neo

Những nẻo đường ma trận

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Shiny Entertainment (3 game)
Nhà phát hành:
Atari (10 game)
Năm phát hành:
2005
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Path of Neo is Shiny and Atari’s latest attempt at a Matrix videogame and I am happy to say the final product is a lot better than Enter the Matrix. It takes a few liberties with the storyline and it isn’t the prettiest game around, but it features fun weapons-based and hand-to-hand combat and captures the feel of the Matrix universe very well. Fans of The Matrix will absolutely love it.

System Requirements

OS: Windows 2000/XP/Vista/7
Processor: Pentium 4 @ 1.8 GHz
Memory: 512 Mb
Hard Drive: 6 Gb free
Video Card: NVIDIA GeForce FX 5200 / ATI Radeon 8500


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!