The Jackbox Party Pack 7

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Jackbox Games, Inc. (2 game)
Nhà phát hành:
Jackbox Games, Inc. (2 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Five new incredible party games to bring the fun!

1. The say-anything threequel Quiplash 3 (3-8 players). Get big laughs answering the quirkiest prompts.
2. The collaborative chaos game The Devils and the Details (3-8 players). Can you survive the daily torture of human life?
3. The drawing fighting game Champ’d Up (3-8 players) . Can you take down the heavy favorite?
4. The on-the-spot speech game Talking Points (3-8 players). Just keep talking whether it makes sense or not.
5. The pop culture guessing game Blather 'Round (2-6 players). It’s a good fun time experience.

System Requirements

OS: Windows 7+
Processor: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
Network: Broadband Internet connection
Storage: 3 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!