Surfingers

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Digital Melody (1 game)
Nhà phát hành:
Forever Entertainment S. A. (9 game)
Năm phát hành:
2016
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Surfingers is a arcade game with controls based on up-and-down movement. The player must change the height of the wave in a dizzying pace, bypassing many obstacles (ships, balloons, rocks, trees, bones, pyramids etc) and try to get as long as possible without touching anything.

The game offers surfing through various worlds, including: ocean, snow, desert or hell. There are over 20 characters available to choose from, which can eventually be unlocked for the achievements or gained stars.

System Requirements

OS: Windows 7 / 8 / 10
Processor: 1.0 GHz Processor
Graphics: DirectX compatible graphics

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!