Super Bora Dragon Eyes

Thể loại:
Nhà sản xuất:
celikgames (1 game)
Nhà phát hành:
celikgames (1 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Run, jump and collect gold coins. If you want to have fun, Super Bora Dragon Eyes is for you.
Super Bora Dragon Eyes has 36 chapters, which takes place in space, at sea, in the desert, in many places such as winter and summer.
Explore, search the gates and upgrade your weapons. (acc. to gold coins).

System Requirements

OS: Windows 7 SP1+ (or later)
Processor: Intel or AMD Dual Core at 2 GHz or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel Graphics 4400 or better
DirectX: Version 11
Storage: 2 GB available space


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!