Sudoku, Kakuro, Hitori, Kuromasu, Nurikabe, Sikaku, Slither Link


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.
Here they are, the seven best Japanese logic puzzles in one exclusive package: Sudoku, Kakuro, Hitori, Kuromasu, Nurikabe, Sikaku and Slither Link. Join in and play the next generation of exciting brain exercises! With this said, have fun...

- Unlimited, unrestricted gameplay.
- Play all 7 Japanese logic puzzles.
- Print puzzles to play offline.
- Use the handy tip function.
- Save your games.

System Requirements

- Windows 2000/XP/Vista
- Processor speed: Pentium II 500 Mhz
- RAM: 64 MB
- Hard drive space (uncompressed): 32 MB
- Graphics Card: 16 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!