Sonic Lost World

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Sonic Team (5 game)
Nhà phát hành:
SEGA (65 game)
Năm phát hành:
2015
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

In his latest plot to defeat Sonic and rule the world, Dr. Eggman has harnessed the power of menacing creatures known as the Deadly Six. However, when the Deadly Six rise up against their new master, Sonic must unite with his arch nemesis Eggman and explore the mystical Lost Hex in order to take them on head-to-head. Use Sonic’s amazing new moves & incredible Colour Powers to speed across a variety of unique terrains, racing inside, outside & upside down in every level.

System Requirements

OS: Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Processor: Intel Pentium Dual-Core T4200 (2x2.0GHz) or AMD equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 8800 (512MB) / ATI Radeon HD 2900 (512MB)
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 8 GB available space
Sound Card: Sound: 9.0c compatible.
Additional Notes: Memory: 2GB RAM (XP)/3GB RAM (Windows 7 / Vista)

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!