Satisfashion


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

As a young girl, Grace always had a sense of fashion, dressing dolls and designing her own clothes. She grew up surrounded by friends asking her for fashion tips. Once word of her talent spread, a famous designer came to offer Grace a position at the top of the fashion world. As a top-model designer you will study the latest trends, select makeup, coordinate colors, skirts, tops, shoes, everything! Then send the models out on the runway. But remember, in this business, time is money.

  • Study the latest trends
  • Create the hottest outfits
  • Dress models for the runway

System Requirements

OS: Windows XP/Vista/7
CPU: 600 Mhz
RAM: 128 MB
DirectX: 6.0
Hard Drive: 78 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!