Sally's Quick Clips

Thể loại:
Năm phát hành:
2011
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

See how it all started for Sally in Sally's Quick Clips Deluxe, an exciting new challenge featuring match-3 gameplay. Arrange dryers, scissors, hair color and more into matching groups of three to win over the hearts of your clients. With your help, Sally's sure to win the big prize on a hit TV show and get her career started. Play Sally's Quick Clips for a trip to the past and a bright new beginning!

System Requirements

Operating System: XP or newer
Processor: Pentium 3 - 500MHz or better
RAM: 128MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!