RPG Maker MV

Thể loại:
Nhà sản xuất:
KADOKAWA (2 game) Yoji Ojima (1 game)
Năm phát hành:
2015
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

POWERFUL enough for a developer SIMPLE enough for a child VERSATILE enough for any platform!

For years, RPG Maker has been the easiest way to make your own Windows PC Roleplaying game. We have strived to give everyone, regardless of experience or skill level, the tools to make a game they could be proud of. Now, with RPG Maker MV, your game isn't just on Windows PC, its on the move. Make your game on your Windows or OS X PC, and then deploy it for iOS, Android, Windows, OS X, or even to play in a browser using HTML5!

System Requirements

OS: WindowsR 7/8/8.1/10
Processor: Intel Core2 Duo or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
Hard Drive: 1 GB available space
Additional Notes: 1280x768 or better Display


Game cùng series

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!