Romance of the Three Kingdoms IX

Sangokushi IX

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Koei (54 game)
Năm phát hành:
2004
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

The game is set in the Three Kingdoms period in China and is based on the novel Romance of the Three Kingdoms. Unlike its two immediate predecessors, Sangokushi IX always casts the player as a ruler. The player's goal is to bring every city on the map under his or her command; this is achieved by hiring other historical figures from the book, referred to as officers, and using them to cultivate cities, recruit armies, and fight or plot against enemy forces.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!