Roads of Rome


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Follow a romantic story, explore barbarian lands, win recognition, and achieve success in Roads of Rome, a fun Time Management game! You are the only one who can help Victorius accomplish lots of challenging tasks, and marry Caesar's daughter, the young and beautiful Julia. Bring Roman spirit and culture to the barbarians, build roads, and prove that you are the best Roman legionary in the whole empire!

  • Fascinating levels
  • Beautiful animations
  • Build the Roads to Rome!

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista/7
* CPU: 1.0 GHz
* RAM: 128 MB
* DirectX: 8.0
* Hard Drive: 81 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!