Ridge Racer Slipstream

The ultimate arcade racing franchise brings the console experience to your iOS device! Slipstream past your rivals and drift around tight turns at over 150 MPH!

A NEW BREED OF RACING MACHINE

•12 powerful machines speed you to victory 
•Hundreds of customization possibilities to create your dream machine
•6 game-changing Perks give you advantages you’ll appreciate

Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!
Sắp xếp:
Chưa có ai bình luận cho game này. Hãy trở thành người đầu tiên bình luận! Lưu ý rằng những bình luận vô nghĩa kiểu như "Bóc tem"... sẽ bị xóa.
Sắp xếp:
loading...