Resident Evil: The Umbrella Chronicles

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Capcom (86 game)
Nhà phát hành:
Capcom (65 game)
Năm phát hành:
2007
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Swarms of undead creatures and mutated terrors rule the streets, pestilent hordes born of Umbrella's botched biowarfare research. Gather your firepower, choose various routes and pathways, and prepare to face the horror as you uncover the dark truth that could take Umbrella down forever.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!