Resident Evil Outbreak

Biohazard Outbreak

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Capcom (85 game)
Năm phát hành:
2004
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

The terror of Resident Evil returns and spreads online. Resident Evil Outbreak puts you in the role as one of eight survivors of an outbreak caused by a secret biological weapon. With situations spanning the first three Resident Evil games, the choices you make during the game dictate your abilities and scenarios. Play cooperatively or competitively offline in single-player mode or online with up to four players. But be extra careful--once you die, you join the zombie ranks.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!