Resident Evil: Dead Aim

Gun Survivor 4: Biohazard: Heroes Never Die

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Cavia (1 game)
Năm phát hành:
2003
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Join anti-Umbrella search and pursuit team agent, Bruce MacGavin, as he encounters a new layer of Umbrella's insidious activities. In this all-new Resident Evil first-person action-shooter, you must search, sneak, and use battle moves to regain control of a sea-jacked cruise ship lost in the Atlantic. As you progress through the game, you'll be able to upgrade your weapon. And should you find yourself trapped amongst hordes of zombies and mutant beasts, your aim better be dead on--or you're gone.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!