Rescue Team 10 - Danger from Outer Space Collector's Edition

Thể loại:
Nhà sản xuất:
GameMixer (1 game)
Nhà phát hành:
alawar (18 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Stop an alien threat from wreaking untold devastation on Earth! After a meteor strikes Florida and releases strange spores, weird plants begin to grow and destroy entire cities! Only the Rescue Team has the skills to deal with this menace from outer space!

System Requirements

OS: Windows 7 or later
Processor: 2 GHz processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: GPU with at least 512MB of VRAM
DirectX: Version 11
Storage: 600 MB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!