Reflections of Life: Meridiem Collector's Edition

Thể loại:
Nhà sản xuất:
GrandMA Games (26 game)
Năm phát hành:
2021
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

The Star Goddess's descent is a centennial celebration of the sharing spirit and delicate balance that keeps the worlds of Meridiem alive. But this time, something has gone terribly wrong. A cosmic imbalance has set off a chain of events that threatens to end all life on each of Meridiem's worlds, and it's up to Grace, a brave Guardian of the Order, and her faithful owl, to recover the sacred twinkle from each world to restore the Star Goddess's heart before it's too late! Prepare yourself for a world-hopping adventure as you guide Grace through challenges and puzzles to save Meridiem in this astonishing new Hidden-Object Puzzle Adventure game!

System Requirements

OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: 1.6 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 949 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!