PuppetShow: Mystery of Joyville

Thể loại:
Nhà sản xuất:
ERS Game Studios (86 game)
Năm phát hành:
2009
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

The puppet show in Joyville was once a wondrous attraction until the great fire. Now, rusted gears and dark mysteries lay within strange machinations and disheveled puppets. A young boy, Simon, is the most recent in a long line of missing people. In PuppetShow: Mystery of Joyville, you are tasked with solving nefarious puzzles, finding hidden clues, and uncovering the dark secrets of a town that is anything but joyful.

  • Beautiful, immersive world
  • Find hidden clues to solve puzzles
  • Uncover a dark mystery!

System Requirements

OS: Windows XP/Vista/7
CPU: 1.0 GHz
RAM: 512 MB
DirectX: 8.0
Hard Drive: 199 MB


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!