Pokemon Uranium

Thể loại:
Năm phát hành:
2016
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Pokémon Uranium is a free fangame in RPGmaker XP. The game is complete, with the latest build being Version 1.0.1, released on August 6, 2016. The game takes place in the Tandor region, where the player must collect 8 Gym Badges in order to compete in the Tandor Regional Championship. Along the way, the player must also fill up their PokéDex with entries of more than 190 different species of Pokémon.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!