Pokemon SoulSilver

Thể loại:
Năm phát hành:
2010
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Return to the beloved Johto region first introduced in the Pokemon Gold and Silver Version games for the portable Game Boy system. Several new enhancements for the series, such as updated graphics and touch screen features, enrich these timeless adventures, and the added Pokewalker accessory allows players to take their favorite Pokemon with them wherever they go. Both games feature detailed graphics that spotlight the unique environments and hundreds of Pokemon that players can encounter and catch. Players can even see and interact with their favorite Pokemon outside of battle, selecting one from their team to follow behind them as they travel through the Johto region.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!