Pokemon Ruby and Saphire


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Pokémon Ruby Version and Sapphire Version (ポケットモンスター ルビー&サファイア Poketto Monsutā Rubī & Safaia?, "Pocket Monsters: Ruby & Sapphire") are the third installments of the Pokémon series of role-playing video games, developed by Game Freak and published by Nintendofor the Game Boy Advance. The games were first released in Japan in late 2002 and internationally in 2003. Pokémon Emerald, a special edition version, was released two years later in each region. These three games (Pokémon Ruby, Sapphire, and Emerald) are part of the third generation of the Pokémon video game series, also known as the "advanced generation".

System Requirements

Windows 98 / 200 / XP / 7
CPU: PIII 600MHz
RAM: 256 MB
VGA: DirectX 7
HDD: 64MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!