Phantasmat Collector's Edition


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.
After crashing your car in the middle of nowhere, you stumble upon The Drowned Dead Hotel, a lonely forgotten structure leaning from a cliff. Beneath lies a dark and cold lake that used to be a lively town. What secrets are buried at the bottom of the muddy waters? Who are the mysterious inhabitants of the hotel? Dive into Phantasmat, an incredible Hidden Object Puzzle Adventure game, and get to the bottom of a long forgotten tragedy.

The Collector’s Edition includes:
  • Bonus adventure
  • Wonderful wallpapers
  • Replayable levels
  • Interesting backstory

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista
* CPU: 1.0 GHz
* RAM: 512 MB
* DirectX: 8.0
* Hard Drive: 249 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!