Parker & Lane - Twisted Minds Collector's Edition

Thể loại:
Năm phát hành:
2018
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Parker & Lane – Twisted Minds Collector’s Edition invites you to restore Law and Order in a riveting crime drama. When a killer from Parker’s childhood plots a series of murders, she must face her past before it steals her future! Follow a bizarre trail of evidence pointing to a shocking suspect – Parker?! Unravel the mystery of Parker & Lane – Twisted Minds Collector’s Edition!

The Game Includes:

  • Dive into Lily Parker’s past in search of clues.
  • Solve a chilling mystery full of twists and turns.
  • Restore Law and Order in a riveting crime drama.
  • Master 12 minigames and become top detective!

System Requirements

OS: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10
CPU: 1.6 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 240 MB


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!