MUSYNX

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
I-Inferno (1 game)
Nhà phát hành:
Zodiac Interactive (3 game)
Năm phát hành:
2018
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Indie rhythm game Musynx is now available on Steam

Worldwide Composers Unite
M2U, Paul Bazooka, Lunatic Sounds, MEMME and more!

Unique Visual Themes
Various themes are available for each music genre for a unique sensory experience!

Classic Game Play
Going back to the roots with classic game play systems and mechanics!

Real "KEY" Sound System
Enhance your playing experience with real Key Sounds!

Vocaloid China Official Licensing
VC idol Stardust is officially licensed, with famous VC music included!

Constant Music Updates
Exciting updates are regularly added. Stay tuned with MUSYNX!

System Requirements

OS: Windows 7/8/10
Processor: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Intel® HD Graphics 3000
DirectX: Version 9.0
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible sound card


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!