Muddy Heights 2

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Rageborn Studio, LLC (1 game)
Nhà phát hành:
Rageborn Studio, LLC (1 game)
Năm phát hành:
2016
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Poop you way to victory...again!

Muddy Heights 2 is an official sequel to the highly played Muddy Heights web game.

In Muddy Heights 2, you play as a person who has had a little bit too much to eat and needs to relieve himself by any means possible. Poop off various heights onto people and vehicles to score points. Complete level goals to gain cash to buy more food.

  • 3 New Levels
  • Rebalanced Food Upgrades
  • Over 20+ Secrets to Discover
  • Over 10+ Goals to Complete
  • New Character Types
  • New Vehicle Types

System Requirements

OS: Windows 7 / 8 / 10
Processor: Intel Core2 Duo or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX9 compatible graphics card
DirectX: Version 9.0
Storage: 200 MB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!