Moto Hero

Tilt your device to lean the bike. Touch right screen to accelerate. Touch left screen to brake. Touch both left and right screen to jump.

Features:
- Fun, challenging, random and endless tracks.
- Awesome physical effect.
- Simple controls.
- Earn coins to get more in garage.
- An Universal App with hd optimized for retina resolution.

Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!
Sắp xếp:
Chưa có ai bình luận cho game này. Hãy trở thành người đầu tiên bình luận! Lưu ý rằng những bình luận vô nghĩa kiểu như "Bóc tem"... sẽ bị xóa.
Sắp xếp:
loading...