Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Konami (27 game)
Nhà phát hành:
Konami (13 game)
Năm phát hành:
2004
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Set in the Cold War-era Soviet Union, the story centers on FOX operative Naked Snake as he attempts to rescue a weapons designer and sabotage an experimental superweapon known as the Shagohod. While previous games were set in a primarily urban environment, Metal Gear Solid 3 adopts a 1960s Soviet jungle setting. While the setting has changed, the game's focus remains on stealth and infiltration, while still retaining the series' self-referential, fourth wall-breaking sense of humor. New gameplay elements are also introduced, such as CQC and camouflage.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!