Megapolis


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Construct beautiful city zones with plenty of modern blocks and keep your residents happy by providing all the services they need! Make a huge profit as you create your very own Megapolis. Upgrade houses, structures, and other buildings as you work your way through the campaign mode, or play your own custom scenarios. Build your own city in this fast-paced and exciting Strategy game!

  • Gripping gameplay
  • Unique upgrades
  • Build your very own city!

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista/7
* CPU: 600 Mhz
* RAM: 256 MB
* DirectX: 9.0
* Hard Drive: 42 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!