Kingdom Chronicles 2 Collector's Edition

Thể loại:
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

This is no mere chase! This adventure involves managing workers, clerks, and warriors, building villages and solving mysteries and puzzles, and, of course, vanquishing your enemies! Special magical skills and artifacts will help you save the princess, defeat the dastardly villain, and return peace to the kingdom.

Play Kingdom Chronicles 2 to learn more about the orcs’ dirty tricks.

  • Take on mysterious quests
  • 8 additional episodes
  • 4 new buildings and towers
  • Hordes of new orcs, goblins and aircrafts
  • Strategy guide and Concept art

System Requirements

OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: 1.0 GHz
RAM: 512 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 296 MB


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!