Immortal Love: Sparkle of Talent Collector's Edition

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Friendly Fox Studios (8 game)
Năm phát hành:
2021
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Oliver is a wonderful actor, but he's struggled to make his mark until the mysterious Mr. Radcliffe offers him the lead role as the Raven King in a series of plays based around the legendary figure. No sooner has Oliver revealed his surprise gig to his beautiful wife, Emma, than Radcliffe arrives with a surprise of his own. He needs Oliver's talent, and he'll get it, one way or another. Gather your seeking skills and puzzling powers to help Emma rescue the play's cast, defeat Mr. Radcliffe, and reunite with her beloved husband in this sensational new Hidden-Object Puzzle Adventure!

System Requirements

OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: 2.0 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 1591 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!