GTA Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Rockstar Game (1 game)
Năm phát hành:
2009
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Chinatown Wars has a different presentation from previous games in the series, by partially resembling the first Grand Theft Auto titles. Instead of a ground-level view behind the protagonist or a top-down perspective, Chinatown Wars uses a fully rotatable camera angled down at the action. Chinatown Wars also uses cel-shaded polygons with black outlines to produce a comic book-like aesthetic — a first for the series. The title takes place in the Grand Theft Auto IV rendition of Liberty City, with the exception of Alderney.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!