Glass Masquerade 2: Illusions

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Onyx Lute (2 game)
Nhà phát hành:
Onyx Lute (2 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Welcome to Glass Masquerade sequel - an artistic puzzle game inspired by stained glass artisans and Wonderland depictions of the 20th century. You need to combine hidden glass pieces to solve every riddle and free yourself from a tangled dream.

System Requirements

OS: Windows 7 (or higher)
Processor: 1.6GHz CPU
Memory: 1 GB RAM
Graphics: Intel HD4000, AMD HD 6550D (or higier), 256Mb video memory
Storage: 1 GB available space
Additional Notes: Only 16:9 monitors are supported properly. Other aspect ratios will be rendered using black sidebars.

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!