Ghost Watchers

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Renderise (2 game)
Nhà phát hành:
Renderise (2 game)
Năm phát hành:
2022
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Many abandoned houses are full of ghosts. These can be the souls of suicides or demons. It could be the spirit of a vampire, slowly sucking the blood from everyone who comes near

ADVANTAGES

8 types of unique ghosts – the souls of people and strange creatures, as well as several types of demons!
More than 20 types of detailed tools for collecting evidence and fighting ghosts!
You can tell the type of ghost, its age and mood
You can not only study ghosts, but also catch them!

System Requirements

OS: Windows 10
Processor: Intel i5 or AMD equivalent (AMD FX 8500+ Series)
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 2 GB Video RAM
DirectX: Version 10
Storage: 8 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!