Flappy Bird

Flap your wings to fly...

[How to play]
> Tap to flap your wings to fly.
> Avoid pipes.
> Try to get 4 medals: Bronze, Silver, Gold (hard), Platinum (very hard)

Bài viết của bạn bị xóa? Xem lý do!
Sắp xếp:
  Việt Nguyễn
  05:05 02/04/2014
  @quangvinh: chơi thử đi, vui lắm )))
  Quang Vinh
  12:16 02/04/2014
  minh chua bao gio choi game nay , nhung ma minhf xem tren youtube thay bon Tay choi tro nay bon no noi khung , hai huoc kinh khung
Sắp xếp:
loading...